Facebook-postaus käyttäjältä Tietotalo Infocenter Oy

Kiinnostava katsaus kuntakentän julkaisujärjestelmiin! Viiden kärjessä porskuttaa myös Tietotalon Infoweb, jota käyttävät mm. Rovaniemen ja Lappeenrannan kaupungit sekä lukuisat muut pienemmät kunnat. Kunta-asiakkuuksistamme vastaava Jenni Närhi kommentoi: ”North Patrolin tekemä selvitys on hyvin mielenkiintoinen. Vaikka Wordpress ja Drupal ovat markkinassa vahvassa asemassa, on selvää, että usealla kunnalla käytössä oleva Infoweb sopii hyvin kuntien tarpeisiin. Pyrimme palvelemaan kuntia alati toimialan spesifit tarpeet huomioiden. Esimerkiksi palvelutietovarannon osalta lähdimme heti kehittämään ratkaisua asiakkaidemme tarpeisiin. Tällä hetkellä yksi ajankohtainen tarve on saavutettavuusdirektiivin kriteerien täyttäminen, ja tämän asian parissa teemme tälläkin hetkellä kehitysprojekteja.”
Datakatsaus: Kuntien käyttämät julkaisujärjestelmät Suomessa web-ostajanopas.fi

Selvitimme, mitä julkaisualustoja Suomen 311 kuntaa käyttää. Vuonna 2018 kunnat käyttivät 49 erilaista alustaa julkaistessaan kunnan verkkosivuja. Kärjessä olivat varsin odotetusti WordPress ja Dru…