Post on Facebook by Tietotalo Infocenter Oy

Mitä tulisi huomioida mobiilipalvelua suunnitellessa? Tietotalon blogissa kolme asiaa, jotka huomioimalla vuorovaikutusta asiakkaan kanssa voidaan kehittää eri kanavissa. Syvenny aiheeseen lataamalla Mobiili asiakaskokemus -webinaarin materiaalit.
Mobiili asiakaskokemus tietotalo.fi

Mihin tekijöihin tulisi kiinnittää huomio, kun suunnitellaan tulevaisuuden palvelukokonaisuuksia mobiilin asiakaskokemuksen näkökulmasta? UX-konsulttimme Kimmo Alaraudanjoki pureutuu aiheeseen blogikirjoituksessaan.