Post on Facebook by Tietotalo Infocenter Oy

Murtuvatko markkinoinnin automaation myytit? Yleisöjen tavoittaminen ja puhuttelu ovat mediamurroksen myötä muuttuneet entistä haastavimmiksi. Markkinoinnin automaatio on yksi keino tukea yleisöjen tavoittamista, mutta tähän ratkaisuun liittyy paljon myyttejä ja väärinymmärryksiä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, mitkä niistä ovat murrettavissa. Aiheeseen voi syventyä lataamalla markkinoinnin automaatiota käsitelleen webinaarin materiaalit. http://bit.ly/1XBEVdA