Post on Facebook by Tietotalo Infocenter Oy

Blogissamme nyt: miten sisätilapaikannusta hyödyntävä viestintä voi syventää kävijöiden museokokemusta. #museot #getliki
Sisätilapaikannus mahdollistaa uudenlaisen digitaalisen museokokemuksen - Tietotalo tietotalo.fi

Digimarkkinoinnin asiantuntija Jarno Malaprade kertoo kirjoituksessaan, miten moderneilla digitaalisilla ratkaisuilla on mahdollista huomioida museovieraat aiempaa monipuolisemmin.