Post on Facebook by Tietotalo Infocenter Oy

"Aina mukana kulkevat mobiililaitteet on syytä valjastaa molemminpuoliseen vuorovaikutukseen ja ohjata asiakasta sitä kautta - kysyä palvelukokemuksesta ja palkita asiakassuhdetta." Blogissa pohditaan tällä kertaa mobiilin hyödyntämistä asiakassuhteen syventämisessä. #Mobile
Herätä luottamusta ja inspiroi - Tietotalo tietotalo.fi

Miten asiakkaista pidetään kiinni ja miksi mobiili on avain asiakassuhteiden lujittamisessa? Blogissa pohdintaa kestävän luottamussuhteen syntymisestä ja mobiilin mahdollisuuksista.