Post on Facebook by Tietotalo Infocenter Oy

Lounaan jälkeen on hyvä ottaa pehmeä lasku takaisin hommiin. Hyödyksi ajan voi käyttää lukemalla tämän Estimote, Inc. oivan kirjoituksen siitä mitä beaconeiden konepellin alla oikeastaan on. #getliki
How do beacons work? The physics of beacon tech blog.estimote.com

The year has come to an end. In the past 12 months we’ve seen enormous interest in Estimote, iBeacon, and Bluetooth beacons in general. However, with all this excitement shared throughout media,...