Facebook post by Taipalsaaren kunta

KUTILAN KANAVAHANKKEEN TILANNEKATSAUS #kutilankanavahanke Kanavahankkeen projektikoordinaattori Jukka Hasu tulee kertomaan meille säännöllisesti, kuinka hanke etenee. Tehtävässään tammikuussa 2022 aloittaneen Hasun mielestä Taipalsaaren valtteja ovat saavutettavuus, tavoitteisiin sitoutuminen, ympäristöstä huolehtiminen, vahvuuksien voimistaminen, innovaatiivisuus ja inspiroituminen. Entä mitä Kutilan kanava toisi tullessaan? Kutilan kanavan vaikutukset vesiliikenteeseen ja vesiliikenneturvallisuuteen: 🔹Vesitie Lappeenrannasta Suur-Saimaalle lyhenee jopa 35–40%. 🔹Turvallinen ja maisemallisesti upea reitti huviveneille ja risteilijöille. Ympäristövaikutukset: 🔹Pumpattavan veden ansiosta Pien-Saimaa hyötyy merkittävästi viereisen Suur-Saimaan puhtaasta vedestä, jolla mahdollistetaan kustannustehokas vesistön tilan ennallistaminen. Vaikutukset alueen vetovoimaan, pitovoimaan ja kilpailukykyyn: 🔹Toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja matkailulle. 🔹Alueen virkistysarvot ja asukkaiden viihtyvyys paranevat ja kehittyvät. 🔹Saimaan alueen palvelurakenteen sekä matkailun ja veneilyn tukitoimintojen kehittyminen. Jatkuu... Voit lukea lisää Hasusta ja hänen työstään myös perjantaina 6.5.2022 ilmestyvästä verkkolehdestä!